GIÁO VIÊN YOGA QUỐC TẾ 500H

GIÁO VIÊN YOGA QUỐC TẾ 500H

 
(Chứng chỉ Alliance, USA)
Lý thuyết học Trực tuyến- Thực hành học Trực tiếp
I. Hình thức đào tạo
 •           Lí thuyết: Trực tuyến  - Thực hành: Trực tiếp tại Viên hoặc Tại Tỉnh nào đó nếu có từ 5 HV đăng kí trở lên
 •           Học thực hành: Vào Thứ 7, Chủ nhật hoặc Tập trung liên tục tại Viện
 
II. Đối tượng tuyển sinh
 • Giáo viên đã có Chứng chỉ 200H công nhận Quốc gia hoặc Quốc tế đăng ký học tiếp 300H
 • Người chưa có chứng chỉ 200H có thể đăng kí học 500H
 
III.Mục tiêu khóa đào tạo
   Sau khi học, học viên cần phải đạt:
 • Hiểu rõ đặc điểm cấu tạo, chức năng sinh lý các hệ cơ quan, bệnh lý và sức khỏe. Vận dụng vào việc lựa chọn tư thế, kỹ thuật thở và phương pháp hướng dẫn yoga phù hợp với đặc điểm sức khỏe, thể lực, thể chất ở mỗi lứa tuổi.
 • Hiểu được các kiến thức, bản chất của triết lý Yoga và vận dụng các kiến thức đó trong hướng dẫn thực hành Yoga chăm sóc sức khỏe cộng đồng.
 • Phương pháp hướng dẫn Yoga phù hợp với đặc điểm sức khỏe, thể lực, thể chất ở mỗi lứa tuổi;
 • Hiểu rõ và tuân thủ đạo đức của một Giáo viên Yoga;
 • Thực hành được các kỹ thuật Yoga như Bandha, Mudra, Krya, Pranayama nâng cao, Pratyahara, Dharana, Dhyana, Samadhi trong Yoga
 • Thực hành được các kĩ thuật thở (pranayama) trong Yoga từ cơ bản đến nâng cao;
 • Thực hiện đúng kỹ thuật 200 tư thế Yoga và biến thể từ cơ bản đến nâng cao
 • Thực hành và biết cách hướng dẫn được các loại Yoga như Hatha Yoga-Vinyasa Yoga – Yin Yoga- Bikram Yoga – Kundalini Yoga – Yoga Therapy.
 • Thiết kế và giảng dạy được các chương trình Yoga trẻ hóa, làm đẹp; Yoga 5 T (Tiêu mỡ, Thu gọn cơ thể, Trẻ hóa, Thái độc và Tăng cường sức khỏe). 
 • Thực hiện được cách tiếp cận, tư vấn, theo dõi sức khỏe cho học viên;
 • Biết cách kiểm tra sức khỏe của học viên thông qua việc đo được một số chỉ số sinh học cơ thể và vận động;
 • Sơ cứu được các chứng và chấn thương thường gặp trong thực hành Yoga;
 • Tổ chức và hướng dẫn được các lớp Yoga từ cơ bản đến nâng cao và phù hợp với sức khỏe, thể lực, thể chất người Việt.
 •  Biết chỉ định và chống chỉ định cho những người bị bệnh lý trong hướng dẫn Yoga cho cộng đồng.
 
IV. Tài liệu phục vụ học tập
     - Triết lý về Yoga
     - Giải phẫu, sinh lý ứng dụng trong Yoga
     - Lý luận và Phương pháp giảng dạy Yoga từ cơ bản đến nâng cao
     -  Bệnh học và Ứng dụng Yoga chăm sóc sức khỏe, chữa bệnh
     - Các tư thế, biến thế Yoga từ cơ bản đến nâng cao.
     - Dụng cụ: Thảm, Gạch, Dây, Áo
 
V. Chương trình đào tạo 500H
    Chương trình được thiết kế theo Mô đun, giúp người học biết được Mục tiêu học tập, chủ động nghiên cứu, tự đánh giá kiến thức và kĩ năng dựa trên Bộ Test đánh giá Trung gian (dành cho lí thuyết) và Thang điểm tự đánh giá các nội dung thực hành. Người học được cung cấp tài liệu đầy đủ, kích thích tự học tích cực, khai thác sâu từng kiến thức khoa học và kĩ năng thực hành Yoga, kĩ năng hướng dẫn Yoga chăm sóc sức khỏe cộng đồng.
5.1. Chương trình đào tạo 200H
     
Nội dung chương trình Số tiết
LT TH
Mô đun 1. Triết lý Yoga
- Nguồn gốc, lịch sử và các loại yoga
- Nguyên tắc của Yoga và thực hành của Yogic
- 4 phần Yoga: Jnana Yoga, Bhakti Yoga, Karrma Yoga, Raja Yoga.
- 8 nhánh của yoga: Yama-Niyama-Asana-Pramayama  - Pratyahara- Dharana- - Dhyana- Samadhi
- Body Chakra & Kundalini Shakti, Pancha Koshas
- Mudra Yoga, Bandha Yoga , Kriya Yoga, Bhakti Yoga
-Đạo đức và Tiêu chuẩn của một giáo viên Yoga
15 10
Mô đun 2.  Đđim cơ th, bnh lý, theo dõi sc khe trong Yoga
- Giải phẫu Sinh lý người trong yoga
- Đặc điểm tâm lý, khả năng vận động ở các lứa tuổi trong yoga
- Bệnh học và Ứng dụng yoga   
- An toàn trong Yoga
- Sơ cứu các chứng và chấn thương thường gặp trong thực hành Yoga
- Phương pháp kiểm tra, theo dõi sức khỏe trước và trong khi tập yoga
22 8
  Mô đun 3. Yoga cơ bn và Phương pháp giảng dạy Yoga cơ bản
-Yoga cơ bản (Hơi thở yoga, khởi động và các tư thế Yoga cơ bản)
- Phương pháp giảng dạy Yoga cơ bản cho người mới bắt đầu
- Kỹ năng đứng lớp dạy Yoga cơ bản
- Phương pháp thiết kế bài yoga cơ bản
5 27
Mô đun 4. Yoga CĐ trung bình và Phương pháp giảng dạy Yoga CĐTB
- Các kỹ thuật thở, các tư thế có độ khó trung bình
- Phương pháp giảng dạy Yoga cấp độ trung bình
- Kỹ năng đứng lớp dạy Yoga cấp độ trung bình
- Phương pháp thiết kế bài yoga cấp độ trung bình
5 20
Mô đun 5. Yoga nâng cao và Phương pháp giảng dạy Yoga nâng cao
- Yoga cấp độ nâng cao (Các kỹ thuật thở và các tư thế nâng cao)
- Phương pháp giảng dạy Yoga cấp độ nâng cao
- Kỹ năng đứng lớp dạy Yoga nâng cao
- Phương pháp thiết kế bài yoga cấp độ nâng cao
5 27
Mô đun 6. ng dng Yoga chăm sóc sc khe
- Lý luận và Phương pháp hướng dẫn Yoga phù hợp từng nhóm sức khỏe, bệnh lý
- Cơ sở khoa học của sử dụng Yoga tăng cường sức khỏe, chống lão hóa, làm đẹp và giảm cân
- Thiền trong yoga
- Dinh dưỡng trong yoga (Ayurveda)
- Tư vấn Yoga và sức khỏe
-  Kinh doanh Yoga
20 16
  Mô đun 7. Thc hành Phương pháp ging dy
- Thực hành giảng dạy lớp Yoga Cơ bản tại lớp cộng đồng của Viện
- Thực hành giảng dạy lớp Yoga cấp độ Trung bình tại lớp cộng đồng của Viện
- Thực hành giảng dạy lớp Yoga cấp độ Nâng cao tại lớp cộng đồng của Viện
  20
Tng 72 128
     
Thi kết thúc; 4 môn
- Môn 1. Lí thuyết theo hình thức trắc nghiệm (Tại lớp)
- Môn 2. Lí thuyết và thực hành một số kĩ thuật trong yoga (có mình chứng hình ảnh cá nhân) (Tại nhà)
- Môn 3. Thực hành chuỗi Astanga Yoga (Tại lớp)
- Môn 4. Thiết kế giáo án và giảng dạy 60 phút Yoga tại lớp học (Tại lớp)
   
5.2. Chương trình đào tạo 300H
 
Nội dung chương trình Số tiết
LT TH
Mô đun 1. Triết lý và lối sống Yoga
- Nghiên cứu về kinh điển Yoga ( Kinh điển Patanjali , Hatha Yoga Pradipiika )
- Nghiên cứu, chỉ định và chống chỉ định, lợi ích thực hành Mudra
- Nghiên cứu, chỉ định và chống chỉ định, lợi ích thực hành Bandha
- Nghiên cứu, chỉ định và chống chỉ định, lợi ích thực hành Kriya
- Nghiên cứu, chỉ định và chống chỉ định, lợi ích thực hành Bhakti Yoga
- 8 nhánh của yoga: Yama-Niyama-Asana-Pramayama  - Pratyahara- Dharana- - Dhyana- Samadhi nâng cao
 -Đạo đức, phẩm chất của Giáo viên yoga, giáo dục Yama, Niyama trong Yoga
35  
Mô đun 2.  Đặc điểm cơ thể, bệnh lý, theo dõi sức khỏe
- Giải phẫu vận động cơ, khớp trong các tư thế Yoga
- Giải phẫu tinh tế Kosha, Chakra, Nadis
-Thay đổi sinh lý cơ thể khi thực hành Pranayama, Asana, Dhyana
- Yoga và các môn Khoa học khác (Sinh lý học, Tâm lý học, Thần kinh học)
- Đặc điểm sức khỏe lứa tuổi và cơ sở lựa chọn loại Yoga phù hợp
- Bệnh học các hệ cơ quan và Ứng dụng Yoga hỗ trợ chữa bệnh
- An toàn trong Yoga – cách mang lợi ích Yoga cho người tập
- Cách tiếp cận, tư vấn, kiếm tra sức khỏe, theo dõi sức khỏe
- Phương pháp kiểm tra, theo dõi sức khỏe trước và trong, sau  khi tập Yoga
35 10
  Mô đun 3. Lý luận và phương pháp giảng dạy Yoga
Phương pháp dùng lời nói, ngôn ngữ cơ thể, quan sát, trực quan trong hướng dẫn Yoga.
- Nguyên tắc thực hành và phương pháp hướng dẫn các loại Yoga: Hatha Yoga-Vinyasa Yoga – Yin Yoga- Bikram Yoga – Kundalini Yoga – Yoga Therapy.
-Phương pháp hướng dẫn Yoga cho trẻ em
-Phương pháp hướng dẫn Yoga cho người lớn
-Phương pháp hướng dẫn Yoga cho người cao niên
- Phương pháp giảng dạy Yoga Ashtanga Vinyasha ( Phương pháp Mysore )
-Thận trọng khi thực hành và giảng dạy Yoga.
-Dinh dưỡng, vệ sinh, lối sống của Yogic, Yama & Niyama
30  
Mô đun 4. Thực hành các kỹ thuật trong Yoga
Thực hành Pranayama từ cơ bản đến nâng cao
Thực hành sức mạnh của sự im lặng (Maun).
Thực hành Pratyaha (rút khỏi các giác quan).
Ý nghĩa và sức mạnh của những lời cầu nguyện, tụng kinh.
Thực hành khoa học về Thần chú và Thiền
Liệu pháp thư giãn trong thực hành Yoga
Thực hành vệ sinh Yogic ( 6 phương pháp Shauch )
Thực hành Mudra, Bandha, Bhakti Yoga
  30
Mô đun 5. Thực hành và chỉnh sửa các tư thế yoga
- Thực hành 100 tư thế và biến thể nâng cao
-Thực hành chuỗi Ashtanga Yoga
- Cách chỉnh sửa các tư thế
  50
Mô đun 6.Thực hành các loại yoga
- Thực hành phương pháp tập luyện theo Hatha Yoga
-Thực hành phương pháp tập luyện theo Yin Yoga
- Thực hành phương pháp tập luyện theo Vinyasa Yoga
- Thực hành phương pháp tập luyện theo Kundalini Yoga
- Thực hành phương pháp tập luyện theo Bikram Yoga
- Thực hành phương pháp tập luyện theo Yoga Therapy
  40
  Mô đun 7. Thực hành Phương pháp giảng dạy
- Thiết kế bài và thực hành giảng dạy lớp Yoga cấp độ trung bình và nâng cao tại cộng động
-Thiết kế bài và thực hành giảng dạy Hatha Yoga
- Thiết kế bài và thực hành giảng dạy Vinyasa
- Thiết kế bài và thực hành giảng dạy Yin Yoga
- Thiết kế bài và thực hành giảng dạy Bikram Yoga
- Thiết kế bài và thực hành giảng dạy Kundalini Yoga
  40
Mô đun 8. Thực hành hướng dẫn các loại Yoga chuyên sâu
- Thiết kế bài và thực hành hướng dẫn Lớp Yoga Trẻ hóa, làm đẹp
- Thiết kế bài và thực hành hướng dẫn Lớp Yoga 5T (Tiêu mỡ, Thu gọn cơ thể, Thải độc, Trẻ hóa, Tăng cường sức khỏe)
- Thiết kế bài và thực hành hướng dẫn Lớp Yoga Trị liệu
  30
Tổng 100 200
Thi kết thúc; 4 môn
- Môn 1. Lí thuyết theo hình thức trắc nghiệm (Tại lớp)
- Môn 2. Lí thuyết và thực hành một số kĩ thuật trong Yoga (có mình chứng hình ảnh cá nhân) (Tại nhà)
- Môn 3. Thực hành chuỗi Astanga Yoga nâng cao (Tại lớp)
- Môn 4. Thiết kế giáo án và giảng dạy 60 phút Yoga tại lớp học (Tại lớp)
   
VI. Giáo viên giảng dạy khóa 500H
6.1. Phó giáo sư, Tiến sĩ, Giảng viên cao cấp Hoàng Thị Ái Khuê
 •  Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển Yoga Việt Nam
 •  Nguyên Giảng viên Cao cấp Trường ĐH Vinh (34 năm chuyên nghiên cứu và giảng dạy về Giải phẫu người, Sinh lý người; Sinh lý vận động, Y học thể thao, Thể dục và Sức khỏe, Yoga & Sức khỏe)
 • Bằng chứng nhận Giáo viên Yoga Quốc tế Alliancetại Ấn Độ 500 giờ,
 • Bằng chứng nhận Giáo viên Yoga trị liệu Quốc tế  805 giờ (Hiệp hội Yoga Quốc tế IAYT)
 •  Đã hướng dẫn thành công 1 Luận án Tiến sĩ Yoga và 8 Luận văn Thạc sĩ Yoga với đề tài ứng dụng Yoga hỗ trợ chữa bệnh.
 •  10 năm kinh nghiệm giảng dạy các khóa ĐT GV Yoga và hướng dẫn Yoga tại cộng đồng.
 • Thiết kế chuyên môn tại Yoga Ban Mai Tp. Vinh
 • Đảm nhận Giảng dạy Giải phẫu, Bệnh học, Yoga chữa bệnh, sơ cứu và theo dõi sức khỏe
 
6. 2. Tiến sĩ Yoga Trần Anh 
 • Bằng chứng nhận Giáo viên Yoga Quốc tế Alliancetại Ấn Độ 500 giờ,
 • Bằng chứng nhận Giáo viên Yoga trị liệu Quốc tế  805 giờ (Hiệp hội Yoga Quốc tế IAYT)
 • Chứng chỉ Giáo viên Yoga cho Trẻ Mầm Non
 • Giáo viên Yoga tại Trung tâm Yoga Ban Mai
 •  Kinh nghiệm hướng dẫn các khóa Đào tạo Giáo viên Yoga Quốc tế tại Ấn Độ và Việt Nam
 • Nghiên cứu sinh Yoga tại Mỹ với Luận án Tiến sĩ về “Yoga trị liệu phục hồi cột sống bị thoát vị đĩa đệm” 
 • Đảm nhận Giảng dạy Lý thuyết và Thực hành ở Khóa đào tạo
 
6.3 Thạc sĩ Nguyễn Tự Cường
 • Giảng viên Giáo dục thể chất Trường ĐH Kinh tế Nghệ An
 • Thạc sĩ Giáo dục thể chất
 • Chứng chỉ Giáo viên Yoga Quốc tế 500 giờ
 • Chứng chỉ Giáo viên Yoga trị liệu
 • Chứng chỉ Giáo viên Yoga cho Trẻ Mầm Non
 • Có năng thực hành các tư thế Yoga và hướng dẫn tốt các tư thế Yoga
 • Nhiều năm kinh nghiệm hướng dẫn Yoga tại Trung tâm Yoga Ban Mai Tp. Vinh
 • Đảm nhận hướng dẫn thực hành các tư thế trong khóa đào tạo
 
6. 4. Nguyễn Thị Linh
 • Bằng chứng nhận Giáo viên Yoga Quốc tế Alliancetại Ấn Độ 500 giờ
 • Chứng chỉ Giáo viên Yoga trị liệu chuyên sâu 100H
 • Chứng chỉ Giáo viên Yoga cho Trẻ Mầm Non 200H
 • Chứng chỉ Giáo viên Yoga Bầu Quốc tế 85H
 • Giáo viên chính đảm nhận hướng dẫn Yoga trẻ hóa, làm đẹp, giảm cân tại Trung tâm Yoga Ban Mai.
 • Năng lực thực hành tư thế và hướng dẫn tư thế tốt
 • Đảm nhận hướng dẫn thực hành các tư thế trong khóa đào tạo
 
6.5. Nguyễn Thị Giang
 • Cán bộ Viện Nghiên cứu và Phát triển Yoga tại Việt Nam
 • Chứng chỉ Giáo viên Yoga Quốc tế 500H, Alliance-USA
 • Chứng chỉ Giáo viên Yoga trị liệu chuyên sâu, IAYT
 • Chứng chỉ Giáo viên Yoga cho Trẻ Mầm Non 200H, Alliance-USA
 • Giáo viên chính đảm nhận hướng dẫn Yoga trẻ hóa, làm đẹp, giảm cân tại Trung tâm Yoga Ban Mai.
 • Năng lực thực hành tư thế và hướng dẫn tư thế tốt
 • Đảm nhận hướng dẫn thực hành khóa đào tạo
 
 
Viện Nghiên cứu và Phát triển Yoga tại Việt Nam có địa chỉ tại Thành phố Vinh- Nghệ An hiện có nhiều chương trình Yoga khác nhau, tổ chức theo lớp khác nhau:  Yoga Trẻ hóa, Làm đẹp, Yoga 5T (Tiêu mỡ, Thu gọn cơ thể, Thải độc, Trẻ hóa và Tăng cường SK),  ,  Hot Yoga, Yoga bay (Phi trọng lực), Yoga bầu, và gần 10 chương trình Yoga trị liệu hỗ trợ chữa bệnh theo nhóm bệnh lý. Với sự hướng dẫn của 13 Giáo viên trực tiếp giảng dạy các Lớp thực nghiệm cộng đồng này. Chắc chắn là cơ hội tốt nhất để Học viên Lớp đào tạo Giáo viên có cơ hội trải nghiệm, học hỏi
 
VII. Hướng dẫn học Lí thuyết bằng hình thức trực tuyến
 • Học trực tuyến khóa đào tạo là học trực tuyến trên phần mềm phát trực tiếp, có sự giảng dạy và phản hồi tương tác trực tiếp giữa Giáo viên và Học viên.
 • Chúng tôi sử dụng các Phương pháp mô phỏng, trực quan, tình huống, đóng vai để giảng dạy
 • Tương tác diễn ra trong từng buổi dạy nhằm giúp học viên hiểu sâu sắc vấn đề học tập
 • Có bài tập tự làm ở nhà theo chương hoặc môn.
 • Có Test đánh giá Trung gian và đánh giá kết thúc từng Mô đun
 
VIII. Hướng dẫn học Thực hành tại Viện và các cơ sở khác
 • Học viên đến học tại Viện và Tỉnh gần: Vào thứ 7, chủ nhật hoặc Liên tục các ngày
 • Học viên học tại các Tỉnh xa: Học liên tục hoặc vào Thứ 7, chủ nhật
 • ướng dẫn học thực hành trực tiếp tại phòng tập
 • Học thực hành tại Viện được bố trí thời gian ngay sau khi học xong trực tuyến hoặc song hành với học Lí thuyết
 • Tất cả những nội dung trong chương trình thuộc giờ thực hành đều phải học tại phòng tập, có sự hướng dẫn trực tiếp của 2 giáo viên khi có 10 người/lớp.
 • Ngoài học thực hành tư thế theo lớp đào tạo giáo viên, học viên được dự giờ các lớp yoga cộng đồng để học tập phương pháp giảng dạy. Mỗi ngày bạn được dự giờ 2 lớp cộng đồng tại Viện
 • Thực hành giảng dạy tại lớp Giáo viên và thực hành giảng dạy tại lớp cộng đồng thuộc Trung tâm Yoga Ban Mai.
 • Có chỗ ăn ở cho học viên ở xa
 • ọc thực hành tại các Tỉnh
 • Nếu một Tỉnh nào đó và lân cận có từ 5- 7 học viên trở lên học cùng khóa 200H, Viện sẽ tổ chức lớp học thực hành tại Vùng đó.
           Trong trường hợp này, học viên vùng đó tìm địa điểm với diện tích 30 - 40m2, sạch sẽ và yên tĩnh.
 • Thuê phòng và chi phí thuê phòng do học viên chi trả.
 • Học viên tự túc chỗ ở trong thời gian học tập
 • Chi phí đi lại ăn ở của Giáo viên giảng dạy do Viện chi trả
 • Thời gian thuê phòng 14 ngày (nếu học tập trung) và 7 tuần (nếu học vào thứ 7, chủ nhật)
IX. Quy trình đăng kí học
 • B1. Đăng kí khóa học
 • B2.Đóng đầy đủ học phí
 • B2. Chúng tôi gửi tài liệu học tập Lý thuyết cho cá nhân theo đường Bưu điện.
 • B3. Thời điểm học Lý thuyết vào buổi tối, 3 buổi/tuần/2 tuần và 3 tiết/buổi.
 
LỊCH HỌC HÀNG NGÀY TẬP TRUNG TẠI VIỆN 
 
Thời gian Nội dung (10 tiết/ngày) Giáo viên
5:00-6:00 Thực hành Yoga cùng lớp cộng đồng  
6:10-7:20 Thực hành các tư thế Yoga nâng cao/kriya/Pranayama Th.Hùng; Th. Cường
7:30:8:30 Ăn sáng Tại Viện
8:30-10:30 Thực hành các loại Pranayama/ Asana/ Chỉnh sửa/Thiết kế bài dạy cho từng cấp độ và Lứa tuổi/Các loại Yoga T. Hùng, Th. Cường, Cô Linh
10:40-11:45 Thực hành Mudra/Bandha/Pratyaha/Shaucha/Đo các chỉ số sức khỏe/Thực hành sơ cứu Th. Hùng; Th. Cường
12:00 Ăn trưa  
14:00 -15:00 Mantra, Kinh Yoga/Thực hành Phương pháp giảng dạy/Kiểm tra Y học Th. Hùng; Cô Khuê
15:05-17:10 Thực hành Asana/Các loại Yoga/Các phương pháp Yoga/Tư vấn/Theo dõi sức khỏe Th. Cường; C. Linh
17:20 – 18:20 Thực hành yoga cùng lớp cộng đồng/Thực hành đứng lớp Th. Cường; C. Linh
18:25-19:00 Thực hành các loại Thiền/Thần chú/Liệu pháp thư giãn Th. Hùng; Cô Khuê
19:30 Ăn tối  
20:00-22:00 Tự học  
22:00 Ngủ  
 
Lưu ý:
 • Học phí được đóng trước khi học với thời gian 3-5 ngày qua Banking.
 • Phí đăng kí được đóng trước khi khai giảng lớp học từ 10 ngày trở lên
 • Phí đăng kí không được hoàn lại nếu bạn không tham gia khóa học
 • Phí đăng kí được bảo lưu nếu bạn chuyển sang khóa học sau
 • Tài khoản Viện: 190 348 614 080 11 – Techcombank –  Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Linh
CÁC KHÓA ĐÀO TẠO KHÁC CHỨNG CHỈ QUỐC TẾ
 
Khóa đào tạo Hình thức học
 1. Khóa ĐT Giáo viên Yoga 200H
LT: Trực tuyến; TH: Trực tiếp
 1. Khóa ĐT Giáo viên Yoga Trị liệu cơ bản 100H
LT: Trực tuyến; TH: Trực tiếp
 1. Khóa ĐT Giáo viên Yoga Trị liệu Nâng cao 300H
Trực Tuyến 50%, Trực tiếp 50%
 1. Khóa ĐT Giáo viên Yoga Trị liệu phục hồi cột sống 100H
LT: Trực tuyến; TH: Trực tiếp
 1. Khóa ĐT Giáo viên Yoga Trị liệu phục hồi khớp 100H
LT: Trực tuyến; TH: Trực tiếp
 1. Khóa ĐT Giáo viên Yoga Tâm lý trị liệu bệnh lý Tâm thần (Trầm cảm, Căng thẳng, Mất ngủ) 100H
LT: Trực tuyến; TH: Trực tiếp
 1. Khóa ĐT Giáo viên Yoga Bầu 85 H
LT: Trực tuyến; TH: Trực tiếp hoặc Trực tuyến
 1. Khóa ĐT Giáo viên YogaTrẻ mầm non 200H
                    (Dành cho Giáo viên Mầm non)
LT: Trực Tuyến; TH: Trực tiếp
 1. Khóa ĐT Giáo viên Yoga Trẻ em 95 H
LT: Trực tuyến; TH: Trực tiếp
 1. Khóa ĐT Giáo viên Yoga Người cao niên 100 H
LT: Trực tuyến; TH: Trực tiếp
 1. Khóa ĐT Giáo viên Thiền 50H
Trực tuyến hoặc Trực tiếp
 
 
 LÍ DO BẠN NÊN CHỌN VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN YOGA ĐỂ TRỞ THÀNH GIÁO VIÊN YOGA
 
     Bạn muốn trở thành Giáo viên Yoga giỏi – Chỉ có chúng tôi mới giúp bạn đạt được điều đó. Vì chúng tôi ở đỉnh cao trình độ, phương pháp đào tạo cũng như kinh nghiệm. Đào tạo Giáo viên là cơ hội để chúng tôi chia sẻ những gì chúng tôi đang thành công trao cho bạn.
     Theo kế hoạc phát triển của Viện, năm 2021, Viện sẽ mở các Phân viện tại Hà Nội, Tp HCM và Đà Nẵng.
1.Chứng chỉ đào tạo
- Học viên các khóa đào tạo được cấp Chứng chỉ Giáo viên Yoga Quốc tế của Alliance, USA và IAYT (Hiệp hội Yoga Quốc tế).
- Chúng tôi có đào tạo ban đầu và đào tạo kế tiếp để giúp người học nhận được các Chứng chỉ cao hơn
2. Chương trình đào tạo
Tất cả Chương trình đào tạo được biên soạn theo Mô đun, giúp cho việc dạy/học tích cực.
3. Thời gian học và địa điểm học linh động
- Để tạo điều kiện cho người học, tất cả Lí thuyết chúng tôi tổ chức dạy Trực tuyến trên phần mềm Zoom vào buổi tối.
- Tạo điều kiện học thực hành linh động tập trung tại Viện hoặc tại các Tỉnh. Trường hợp tổ chức tại các tỉnh khi có 5 người cùng khu vực trở lên.
- Học viên có thể bố trí học thực hành vào Thứ 7, chủ nhật hoặc liên tục
4. Đội ngũ Giảng viên của Viện có trình độ cao tầm cỡ Quốc tế (Điều khác biệt lớn nhất của chúng tôi với các Trung tâm đào tạo Giáo viên Yoga khác tại Việt Nam.
- Đội ngũ Giảng viên của Viện có trình độ cao về Y học, Y sinh học, Giáo dục Thể chất và Yoga.
- Về học hàm, học vị gồm 2 Phó giáo sư, 4 Tiến sĩ, 2 Nghiên cứu sinh Yoga, 2 Thạc sĩ chuyên ngành Y học, Giáo dục thể chất.
- Về chứng chỉ Yoga: Có 5 giáo viên có chứng chỉ Yoga Quốc tế 500H Alliance, USA, tốt nghiệp tại Mỹ và Ấn Độ. Hai giáo viên có bằng cấp Yoga trị liệu cao nhất hệ 2 năm của IAYT.
- Các Giáo viên của Viện trực tiếp dạy các Khóa đào tạo Giáo viên Yoga hầu hết là Giảng viên, Giảng viên cao cấp tại các Trường ĐH, có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy Lí thuyết và Thực hành với các hình thức dạy Trực tiếp, Trực tuyến.
- Nhiều Giáo viên có kinh nghiệm 10 năm hướng dẫn Yoga chăm sóc sức khẻo cộng đồng.
- Viện có 2 Nghiên cứu sinh Yoga đã có cơ hội học tập và nghiên cứu tại Mỹ, Ấn Độ về Yoga trị liệu hỗ trợ chữa bệnh. Có Kiến thức sâu sắc về Yoga cổ, Trung và Hiện đại
4. Về Nghiên cứu Khoa học
Các Thành viên của Viện đã hướng dẫn thành công nhiều Tiến sĩ, Thạc sĩ về Y học, Giáo dục thể chất, Sinh học và Đặc biệt đã hướng dẫn thành công 1 Luận án Tiến sĩ Yoga và 8 Luận văn Thạc sĩ Yoga với đề tài ứng dụng Yoga hỗ trợ chữa bệnh. 
Các thành viên trong Viện đã từng chủ trì nhiều Đề tài nghiên cứu các cấp. Trong đó có 05 đề tài Nghiên cứu về Yoga hỗ trợ chữa bệnh.
Viện đã nghiên cứu và thiết kế 14 Chương trình Yoga tại Yoga Ban Mai Tp. Vinh.Hàng ngày Trị liệu cho hàng trăm bệnh nhân tại Yoga Ban Mai.
6. Về Trung tâm Thực nghiệm
- Trung tâm Yoga Ban Mai là Trung tâm Thực nghiệm khoa họ của Viện. Đây là Trung tâm Yoga lớn nhất về số lượng người tập, về chương trình tập luyện và Trị liệu.
- Hiện chúng tôi có 600HV đang tập luyện các Chương trình, các lớp mà có số lượng học viên lựa chọn nhiều nhất là: Yoga trẻ hóa, làm đẹp - Yoga 5T (Tiêu mỡ, Thu gọn cơ thể, Thải độc, Trẻ hóa và Tăng cường SK) - Yoga Trị liệu phục hồi cột sống bị thoát vị đĩa đệm- Yoga trị liệu phục hồi khớp - Yoga Chánh niệm chữa Trầm cảm, mất ngủ - Yoga phục hồi chức năng gan, thận - Yoga cân bằng huyết áp, tiểu đường-Khí công Yoga- Yoga phục hồi sau tai biến- Thiền Luân xa- Thiền BBM (Thiền hạnh phúc) – Yoga Bầu- Yoga bay.
- Hàng ngày nhận Trị liệu hàng trăm người với bệnh lý khác nhau với chương trình và lớp yoga khác nhau.
- Với nhiều ca tập trong ngày từ thứ 2 đến thứ 7 là điều kiện thuận lợi cho người học trải nghiệm để học tập và nghiên cứu
7. Về cơ sở vật chất
- Viện đóng tại địa điểm Trung tâm Thành phố Vinh thuận lợi cho việc đi lại của học viên.
- Với diện tích 1.000m2 phòng tập, có 04 phòng Yoga. Trong đó có 02 phòng Yoga nóng hồng ngoại để tập vào mùa Đông, 01 phòng Yoga Bay.
- Có nơi ở cho học viên ở xa.
- Phòng tập, ở nằm tại Tầng 3, yên tĩnh, sạch sẽ.
Video
 

ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN YOGA QUỐC TẾ

 

TỔ CHỨC CÁC LỚP YOGA CHĂM SÓC SỨC KHỎE
CỘNG ĐỒNG

 

 
Tags:

SÁCH YOGA

YOGA TRỊ LIỆU CƠ BẢN

YOGA TRỊ LIỆU CƠ BẢN
- Sách dài trên 300 trang, in màu, hình ảnh đẹp và minh họa rõ ràng
- Cuốn sách biên soạn nhằm giúp người bệnh tiếp cận khoa học Liệu pháp Yoga, hiểu sâu sắc về nguyên tắc và phương pháp trị liệu của Yoga phù hợp với đặc điểm sức khỏe và bệnh lý của mình.
- Giúp giáo viên và người tự thực hành Yoga trị liệu tại nhà biết cách chỉ định, chống chỉ định và lựa chọn cho mình bài yoga trị liệu phù hợp sức khỏe, bệnh lý của mình để hồi phục sức khỏe, thuyên giảm bệnh tật ngay tại nhà hoặc phòng tập.

Liên hệ

YOGA CƠ BẢN

YOGA CƠ BẢN
- Sách dài trên 300 trang, in màu, hình ảnh đẹp và minh họa rõ ràng
- Nội dung biên soạn hướng dẫn đầy đủ, chi tiết các nội dung thực hành Yoga cho người mới bắt đầu. Giúp người tập tiếp cận và thực hành dễ dàng, thực hành đúng những nội dung của Yoga cơ bản.
- Sách còn cần thiết  cho người đang tập Yoga và giáo viên Yoga vì thực tế nhiều người không được đào tạo và tiếp cận Yoga cơ bản một cách bài bản khoa học, nên tập sai hoặc dạy sai yoga.

Liên hệ

YOGA CHO THAI KỲ KHỎE MẠNH VÀ SINH THUẬN TỰ NHIÊN

YOGA CHO THAI KỲ KHỎE MẠNH VÀ SINH THUẬN TỰ NHIÊN
- Sách dài trên 250 trang, in màu, hình ảnh đẹp và minh họa rõ ràng
- Cung cấp cho thai phụ đầy đủ chi tiết về sự phát triển thai nhi ở các tuần, thay đổi sức khỏe của người mẹ. Nguyên tắc, phương pháp thực hành Yoga trong thai kỳ và các bài thực hành Yoga phù hợp cho từng tam cá nguyệt, yoga cho thai phụ bị bệnh lý thai kỳ như đái tháo đường, cao huyết áp. 
- Sách cung cấp kiến thức và kỹ thuật Thiền chánh niệm thai kỳ, cách hít thở giảm đau và cân bằng tâm trí, bảo tồn năng lượng cho thai phụ trong thời kỳ chuyển dạ và cuộc sinh.

Liên hệ

YOGA TRỊ LIỆU CỘT SỐNG

YOGA TRỊ LIỆU CỘT SỐNG
- Sách dài trên 300 trang, in màu, hình đẹp và minh họa rõ ràng
- Cuốn Sách Yoga Trị liệu cột sống dành cho người bị thoái hóa và thoát vị đĩa đệm lưng) được biên soạn từ các bài Yoga trị liệu cơ bản đến chuyên sâu cho từng mức độ thoát vị và dạng thoát vị; giúp người tập loại bỏ mọi đau nhức, tê bì và phục hồi vận động một cách dễ dàng. 
- Quyển sách là tài liệu không thể thiếu của người bị thoái hóa và thoát vị đia đệm lưng muốn sở hữu một cột sống linh hoạt và khỏe mạnh bằng tự thực hành Yoga ngay tại nhà.

Liên hệ

YOGA CHÁNH NIỆM

YOGA CHÁNH NIỆM
- Sách dài trên 250 trang, in màu, hình ảnh đẹp và minh họa rõ ràng.
- Nội dung quyển sách gồm hướng dẫn thực hành chánh niệm hơi thở, tư thế, cảm giác, cảm xúc, tâm trí và năng lượng trong yoga. 
- Thông qua các bài thực hành yoga chánh niệm được biên soạn chi tiết, có hình ảnh minh họa giúp mọi người tự thực hành -- --- Yoga chánh niệm dễ dàng để tăng cường sức khỏe, trẻ hóa, cân bằng tâm trí, loại bỏ căng thẳng lo âu, trầm cảm, mất ngủ; tăng khả năng miễn dịch, giảm đau, chống viêm. 

Liên hệ

DÂY THẦN KINH PHẾ VỊ & YOGA - CHÌA KHÓA CỦA SỨC KHỎE

DÂY THẦN KINH PHẾ VỊ & YOGA - CHÌA KHÓA CỦA SỨC KHỎE
- Sách trên 250 trang, in màu, hình ảnh đẹp và minh họa rõ ràng
- Hiện nay Y học đã sử dụng biện pháp kích thích dây Phế vị không xâm lấn để điều trị nhiều bệnh lý về tâm thần, tăng miễn dịch, kết nối não bộ với não ruột và làm chậm quá trình lão hóa. 
- Nội dung cuốn sách gồm kiến thức dây thần kinh phế vị và các bài tự thực hành yoga để kích hoạt dây phế vị một cách tự nhiên, đảo ngược lão hóa, phục hồi sức khỏe, cân bằng tâm trí. Đặc biệt cần cho những người bị bệnh lý trầm cảm, rối loạn lo âu, mất ngủ, rối loạn tim mạch, suy giảm miễn dịch, ung thư, động kinh....

Liên hệ

YOGA CÂN BẰNG HUYẾT ÁP

YOGA CÂN BẰNG HUYẾT ÁP
- Sách dài trên 250 trang, in màu, hình đẹp và minh họa rõ ràng
- Nội dung đề cập đến các bài yoga từ cơ bản đến chuyên sâu cho người bị cao huyết áp với mức độ và tình trạng sức khỏe, thể chất khác nhau. Giúp người bệnh đọc dễ hiểu và thực hành các bài yoga ngay tại nhà một cách dễ dàng hàng ngày suốt đời. ----- Ngoài lợi ích cân bằng huyết áp, loại bỏ các yếu tố nguy cơ, các bài yoga còn có tác dụng giảm các cơn tăng huyết áp kịch pháp cũng như các biến chứng do tăng huyết áp. Từ đó giúp người bị tăng huyết áp cài thiện sức khỏe tổng thể  để sống khỏe mạnh và trường thọ

Liên hệ

YOGA CÂN BẰNG ĐƯỜNG HUYẾT

YOGA CÂN BẰNG ĐƯỜNG HUYẾT
- Sách dài trên 250 trang, in màu, hình đẹp và minh họa rõ ràng
- Nội dung đề cập đến các bài yoga từ cơ bản đến chuyên sâu cho người bị đái tháo đường với mức độ đường huyết và tình trạng sức khỏe khác nhau. Giúp người bệnh đọc hiểu và thực hành tại nhà một cách dễ dàng hàng ngày suốt đời. Ngoài lợi ích cân bằng đường huyết, còn có tác dụng cải thiện sức khỏe tim mạch, sức khỏe tổng thể và phòng biến chứng đái tháo đường.

Liên hệ

YOGA TRỊ LIỆU DÀNH CHO NGƯỜI BỊ HEN SUYỄN, COPD

YOGA TRỊ LIỆU DÀNH CHO NGƯỜI BỊ HEN SUYỄN, COPD
- Sách dài trên 250 trang, in màu, hình đẹp và minh họa rõ ràng
- Yoga là môn tập tốt nhất cho người hen suyễn và COPD. Cuốn sách gồm hai phần riêng biệt: Phần các bài Yoga cho Trẻ em bị hen suyễn và Phần các bài Yoga cho người lớn bị hen suyễn và người bị bệnh COPD. Các bài Yoga được biên soạn với hình ảnh minh họa, giúp người tập dễ hiểu, dễ thực hành và cải thiện hiệu quả sức khỏe, giảm thiểu tình trạng bệnh lý cho người hen suyễn và người bị bệnh COPD

Liên hệ

GIẢI PHẪU HƠI THỞ TRONG YOGA

GIẢI PHẪU HƠI THỞ TRONG YOGA
- Sách dài trên 250 trang, in màu, hình ảnh đẹp và minh họa rõ ràng
- Nội dung biên soạn bao gốm Giải phẫu chức năng hệ hô hấp, giải phẫu hơi thở, cơ chế hít thở, các hít thở đúng trong thực hành các asana và kỹ thuật thở trong Yoga. 
- Sách là cẩm nang không thể thiếu được của giáo viên Yoga và những người muốn tiếp cận môn Yoga, ngay cả những người đã tập Yoga cũng cần phải biết những kiến thức về hơi thở. Đặc biệt những người dạy và tập yoga “hít vào phình bụng” cần xem lại cơ chế hơi thở để chỉnh sửa thói quen thở sai, dạy thở sai.

Liên hệ

NGỪNG NGỦ NGÁY VÀ NGƯNG THỞ KHI NGỦ BẰNG YOGA

NGỪNG NGỦ NGÁY VÀ NGƯNG THỞ KHI NGỦ BẰNG YOGA
- Sách dài trên 200 trang, in màu, hình đẹp và minh họa rõ ràng
- Ngủ ngáy và ngưng thở khi ngủ có thể gây ra thiếu oxy toàn thân, ảnh hưởng đến tất cả các cơ quan và gây nên nhiều bệnh lý nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng. Cuốn sách bao gồm các bài Yoga từ cơ bản đến chuyên sâu, giúp người bị chứng ngáy ngủ và ngưng thở tự tập tại nhà một cách bài bản, khoa học. Làm săn chắc cơ vùng hầu họng, thông đường hô hấp, loại bỏ căng thẳng, ngủ ngon, giảm thiểu và chấm dứt hiện tượng ngủ ngày và chứng ngưng thở khi ngủ. 

Liên hệ

PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG DẪN YOGA CƠ BẢN

PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG DẪN YOGA CƠ BẢN
​- Sách dài trên 250 trang, in màu, hình ảnh đẹp và minh họa rõ ràng
- Cung cấp cho người đọc những kiến thức và kỹ năng về nguyên tắc hướng dẫn Yoga; phương pháp hướng dẫn hơi thở, khởi động, thực hành các nhóm tư thế, các kỹ thuật thở, kích hoạt luân xa và huyệt đạo, thực hành Bandha, thực hành rút giác quan, chánh niệm, thiền luân xa, chỉ định và chống chỉ định đối với các bệnh lý khác nhau. Từ đó giúp phòng ngừa chấn thương và mang lại lợi ích tối ưu của yoga cho sức khỏe và trẻ hóa của người tập.

Liên hệ

Gọi ngay: 091 440 9998
hoangaikhue@gmail.comZalo: 091 440 9998